Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
x

Projekt termomodernizacyjny

Drukuj informację
dodano: 2014-02-27
aktualizacja: 2014-11-06
autor informacji: Magda Nagaj
W dniu 29 października 2013 r. Zarząd Województwa Lubuskiego uchwałą nr 217/2601/13 podjął Decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego (nr RPLB.03.02.00 -08-051/12-00)
pt. „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet III „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego”, Działanie 3.2 „Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Przedmiotowa Decyzja o dofinansowaniu została zmieniona Uchwałą nr 262/3139/14 z dnia 17.06.2014r. oraz Uchwałą nr 287/3411/14 z dnia 21.10.2014r.
 
W wyniku powyższych zmian Decyzji całkowita wartość projektu wynosi: 764 717,64 PLN (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemnaście złotych, 64/100), w tym całkowite wydatki kwalifikowalne  - 557 143,39 PLN (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści trzy złote, 39/100), a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 473 571,87 PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych, 87/100), co stanowi nie więcej niż 84,99 % kwoty wydatków całkowitych Projektu.
 
 
 
 
 
 
osoba, która odpowiada za treść informacji: Magda Nagaj

osoba, która wprowadziła treść informacji: Marek Jęczmieńczuk
EURES Partnerstwo społeczne EFS Lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Lubuskie warte zachodu