Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
x
Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacja o spotkaniu partnerskim

Drukuj informację
dodano: 2014-04-08
autor informacji: Jadwiga Klimanowska
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze uprzejmie informuje, iż w ramach podpisanej umowy Partnerstwa lokalnego z dnia 22.09.2008r. na rzecz ekonomii społecznej, organizuje 15 kwietnia 2014r. spotkanie robocze przedstawicieli Partnerstwa.
 
Spotkanie odbędzie się w Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 26. Celem spotkania będzie m.in. wybór Rady Programowej Partnerstwa na nową kadencję, podsumowanie działań partnerskich podejmowanych przez dotychczasową Radę, wymiana doświadczeń z obszaru ekonomii społecznej.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu przedstawicieli instytucji partnerskich.
 
Szczegółowych informacji udziela Jadwiga Klimanowska - Sekretariat Partnerstwa, tel. (95) 729 85 71.

Załączniki

osoba, która odpowiada za treść informacji: Jadwiga Klimanowska

osoba, która wprowadziła treść informacji: Marek Jęczmieńczuk

Ekonomia społeczna – kreowanie nowych rozwiązań

Drukuj informację
dodano: 2013-06-28
26 czerwca br. w Lubiszynie odbyła się konferencja mająca na celu przybliżenie wiedzy o ekonomii społecznej, zakresie wsparcia oferowanego podmiotom ekonomii społecznej oraz zainspirowanie działań na rzecz ekonomii społecznej w gminie Lubiszyn.
 
Organizatorami konferencji byli wójt gminy Lubiszyn Tadeusz Karwasz oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Ewa Stojanowska. Uczestnikami konferencji byli: radni gminy Lubiszyn, przedstawiciele lokalnego biznesu, kościoła, stowarzyszeń oraz sołtysi wsi.
 
Wśród zaproszonych prelegentów wystąpili: Agata Wilińska - Onyśko, z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie, koordynator projektu „Obserwatorium integracji społecznej”, która w swojej prezentacji przedstawiła szanse dla podmiotów ekonomii społecznej w kreowaniu nowych rozwiązań oraz dobre praktyki z tego zakresu. Informację na temat roli i znaczenia podmiotów ekonomii społecznej w szczególności spółdzielni socjalnych w społeczeństwie lokalnym przedstawił Roman Rutkowski, z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.
 
 
W marcu br. został powołany w subregionie gorzowskim Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, którego kierownikiem jest Małgorzata Domagała. Zaprezentowała wszystkim zadania OWES, który jest niezbędnym ogniwem w rozwoju ekonomii społecznej na naszym terenie. Kolejnym zaproszonym gościem, przybliżającym temat ekonomii społecznej był Damian Kadłubiski – założyciel i prezes spółdzielni socjalnej „Nasz Sukces” w Skwierzynie, który przedstawił korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego i społeczności lokalnej z funkcjonujących spółdzielni socjalnych.
 
Na zakończenie konferencji Jadwiga Klimanowska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, Oddział Zamiejscowy w Gorzowie Wlkp. zaprezentowała korzyści wynikające z partnerstw na rzecz ekonomii społecznej oraz sposoby nawiązywania współpracy lokalnej.
  
Mamy nadzieję, że to spotkanie zaowocuje dialogiem oraz będzie stanowić bodziec do współpracy oraz wymiany doświadczeń i wspólnego działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w naszej gminy.
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń

Konkurs dla podmiotów ekonomii społecznej

Drukuj informację
dodano: 2012-07-12
aktualizacja: 2013-06-28
Mam zaszczyt zaprosić Pana na posiedzenie Rady Programowej Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej.
Posiedzenie Rady odbędzie się 29 czerwca 2012r. w godz.10.00-14.00 w Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Biuro w Gorzowie Wlkp. ul. Czereśniowa 15.
W programie posiedzenia planuje się między innymi omówienie następujących zagadnień:
1. Prezentacja działań projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój ekonomii społecznej w województwie lubuskim.
2. Przedstawienie informacji dot. „Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej, oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie ( konsultacje).
3. Dobre praktyki w obszarze ekonomii społecznej.
4. Działania Sekretariatu Partnerstwa na rzecz promocji ekonomii społecznej.
5. Ustalenie i podział zadań do realizacji.
6. Podjęcie uchwał i wniosków.
 
test
osoba, która odpowiada za treść informacji: Jadwiga Klimanowska

osoba, która wprowadziła treść informacji: Tomasz Fedorowicz

Informacje ogólne

Drukuj informację
dodano: 2012-05-14
aktualizacja: 2015-02-02
autor informacji: Jadwiga Klimanowska
Tematyka z zakresu ekonomii społecznej w ostatnim czasie pojawia się dość często w środkach masowego przekazu oraz w świadomości społecznej. Pomimo tego, iż termin ten jest niemal w powszechnym użyciu, tak naprawdę niewielka liczba osób jest w stanie określić, co kryje się pod tym pojęciem. Dlatego też niezmiernie istotną kwestią jest propagowanie idei ekonomii społecznej i ukazywanie czym jest ekonomia.
 
Ekonomia społeczna to działalność organizacji, które łączą cele gospodarcze oraz społeczne, przy czym te drugie mają znaczenie nadrzędne.
Ekonomia społeczna jest sposobem niwelowania bezrobocia czy też przywracania społeczeństwu wykluczonych, zepchniętych na margines całych grup ludzi.
 
Stanowisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy wobec ekonomii społecznej
 
W 2008 roku z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy powołane zostało Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej. Do partnerstwa należy szereg instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, które wyraziły wolę wspólnego działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w woj. lubuskim.
Działania partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej skupiają się w szczególności na wsparciu i promocji działalności podmiotów ekonomii społecznej, rozumianym jako ochrona i rozwój istniejących miejsc pracy.
 
Szanowni Państwo
Zapraszamy do przystąpienia do Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej !
Poprzez podpisanie aneksu do umowy partnerskiej:
Podpisany aneks prosimy przesłać do Oddziału Zamiejscowego WUP w Gorzowie Wlkp. pełniącego funkcję sekretariatu dla Partnerstwa.
 
Kto może z nami współpracować ?
Do Partnerstwa może przystąpić każda instytucja, która działa na rzecz ekonomii społecznej w województwie lubuskim.
 
Sekretariat Partnerstwa
Oddział Zamiejscowy
ul. Kombatantów 34
66-400 Gorzów Wlkp.
Jadwiga Klimanowska
Tel. 095-729-85-71
Fax.095-722-38-68
 
Pliki do pobrania
Umowa Partnerstwa lokalnego
Aneks dla przystępujących do Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej
 
osoba, która odpowiada za treść informacji: Jadwiga Klimanowska

osoba, która wprowadziła treść informacji: Marek Jęczmieńczuk
EURES Partnerstwo społeczne EFS Lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Lubuskie warte zachodu