Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
x
Centra Informacji

Centra Informacji

Poradnictwo na odległość

Drukuj informację
dodano: 2014-07-11
aktualizacja: 2014-07-28
autor informacji: Roman Kardowski/Małgorzata Kordoń
 
Bez konieczności wychodzenia z domu lub pracy
możesz uzyskać pomoc u doradców zawodowych
w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
 
 
W poniedziałki dyżur pełni Centrum w Zielonej Górze - tel. 68 456 76 96
We wtorki dyżur pełni Centrum w Gorzowie Wielkopolskim - tel. 95 722 80 25
W środy dyżur pełni Centrum w Zielonej Górze
W czwartki dyżur pełni Centrum w Gorzowie Wielkopolskim
W piątki dyżur pełnią Centra w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze
 
Startujemy 1 sierpnia 2014 roku
 
Zapraszamy!
 
Zadzwoń do nas przez Skype:

osoba, która odpowiada za treść informacji: Roman Kardowski/Małgorzata Kordoń

osoba, która wprowadziła treść informacji: Tomasz Fedorowicz

Usługi poradnictwa i informacji indywidualnej na odległość

Drukuj informację
dodano: 2014-07-14
autor informacji: Roman Kardowski/Małgorzata Kordoń
W ramach kontaktu na odległość za pośrednictwem internetu lub telefonu, doradca zawodowy oferuje pomoc w rozwiązaniu problemu zawodowego i udziela informacji zawodowej na temat:

 • trudności z wyborem lub zmianą zawodu
 • wyboru miejsca pracy
 • planowania rozwoju zawodowego
 • wyboru kierunku kształcenia lub szkolenia
 • braku umiejętności poszukiwania pracy
 • obniżonej motywacji w zakresie aktywności zawodowej
 • informacji o zawodach i specjalnościach
 • informacji o rynku pracy
 • informacji o instytucjach szkoleniowych
 • metod i sposobów poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym sieć EURES
 • sposobów i metod rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
 • zasad przygotowania, rodzaju i wzorów dokumentów aplikacyjnych
 • stron internetowych
 • warunków świadczenia pracy
 • zakładania i prowadzenia działalnosci gospodarczej
 • pomocy pracodawcy krajowemu lub jego pracownikom
 • w indywidualnym rozwoju zawodowym
osoba, która odpowiada za treść informacji: Roman Kardowski/Małgorzata Kordoń

osoba, która wprowadziła treść informacji: Tomasz Fedorowicz

Zadania i usługi świadczone przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Drukuj informację
dodano: 2014-06-11
autor informacji: Roman Kardowski
W ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy funkcjonują Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze, będące wyspecjalizowanymi komórkami organizacyjnymi, które w szczególności:
 
1) wspomagają powiatowe urzędy pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego przez świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym świadczą usługę poradnictwa na odległość z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych;
2) we współpracy z powiatowymi urzędami pracy opracowują, aktualizują i upowszechniają informacje zawodowe, w szczególności w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa;
3) we współpracy z akademickimi biurami karier opracowują, aktualizują i upowszechniają informacje zawodowe, w szczególności w akademickich biurach karier i powiatowych urzędach pracy na terenie województwa;
4) świadczą poradnictwo zawodowe na rzecz pracodawców oraz ich pracowników, wspomagając powiatowe urzędy pracy w tym zakresie;
5) udzielają informacji o możliwościach i zakresie świadczonej pomocy przez urzędy pracy;
6) realizują działania o charakterze metodyczno-szkoleniowym w zakresie usług rynku pracy dla pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów prac.
 
Poradnictwo zawodowe jest świadczone w formie:
1) porady indywidualnej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego;
2) porady indywidualnej na odległość polegającej na kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania problemu zawodowego przez telefon lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych;
3) porady grupowej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z osobami, które potrzebują pomocy w celu rozwiązania swoich zawodowych lub nabycia umiejętności w zakresie poszukiwania pracy;
4) informacji indywidualnej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę uzyskania informacji zawodowej;
5) informacji indywidualnej na odległość polegającej na kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą przez telefon lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych potrzebę uzyskania informacji zawodowych;
6) informacji grupowej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z zainteresowanym osobami w ramach spotkania informacyjnego, które ma na celu przedstawienie informacji zawodowych, zwanego dalej „spotkaniem informacyjnym”
7) udostępniania zasobów informacji zawodowych w siedzibie wojewódzkiego urzędu pracy do samodzielnego wykorzystania przez osoby zarejestrowane lub niezarejestrowane;
8) pomocy pracodawcy krajowemu w rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników poprzez poradę indywidualną, zwanym „indywidualnym rozwojem zawodowym”.
 
osoba, która odpowiada za treść informacji: Roman Kardowski

osoba, która wprowadziła treść informacji: Marek Jęczmieńczuk

Oferta usług

Drukuj informację
dodano: 2013-11-25
autor informacji: Roman Kardowski
osoba, która odpowiada za treść informacji: Roman Kardowski

osoba, która wprowadziła treść informacji: Marek Jęczmieńczuk

Dla pracodawcy

Drukuj informację
dodano: 2013-05-22
aktualizacja: 2014-07-28
autor informacji: Elżbieta Buss
Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim na, wniosek pracodawcy, udzielają bezpłatnej pomocy w indywidualnym rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników w formie porady indywidualnej.
 
Poradnictwo zawodowe jest działaniem zmierzającym do efektywnego wykorzystania potencjału zawodowego jednostki. Dotyczy również osób zawodowo czynnych, które dążą do mistrzostwa w zawodzie i oczekują w tym pomocy o charakterze doradczym, albo stoją przed koniecznością zmiany zawodu, stanowiska w pełni odpowiadającego nowym okolicznościom i nowym potrzebom firmy.
 
Pomoc doradcy może polegać na formułowaniu porad, wskazówek, instrukcji, sugestii, udzielaniu informacji bądź na dawaniu oparcia psychicznego, tudzież oświetlania pola problemowego dotyczącego miedzy innymi przekwalifikowania i doboru szkoleń. Są to działania wychowawcze, naprawcze lub korekcyjne, które mają wpływ na modyfikację sytuacji i efektywniejsze wykorzystanie potencjału pracowników, zmierzające do lepszego przystosowania się do stanowiska pracy a w konsekwencji do rozwoju firmy.
 
W perspektywie poradnictwo zawodowe ma bezpośredni wpływ na indywidualny rozwój pracownika –jego umiejętności, wiedzy, zdolności oraz cech osobowych odnoszących się do pracy zawodowej. Wówczas to pracownicy mają dobrze określone ścieżki rozwoju kompetencji. Dzięki temu wiedzą jak się rozwijać i w jakim tempie. Posiadają świadomość zmian, kiedy określone kompetencje nabędą i co się stanie, kiedy ich nie będą mieli.
 
Jako, że możliwość rozwoju zawodowego stanowi dla pracowników jedną z podstawowych wartości w życiu zawodowym, wydaje się być bardzo istotne tworzenie odpowiednich warunków wspierających pracowników w realizacji ich planów rozwojowych, integracji celów pracowników z celami firmy.
 
Rozwój zawodowy wymaga odpowiedniego, długofalowego zarządzania. Pracownik usatysfakcjonowany, zadowolony, doceniony to dobry i wydajny pracownik. Kluczowym aspektem staje się zadowolenie pracownika i motywowanie go w taki sposób, aby związał się z firmą na dłużej.
 
Konsekwencją inwestowania w rozwój zawodowy jest generowanie zysków, ponieważ :
• o sukcesie firmy często decydują pracownicy,
• rozwój zawodowy pracownika jest dla firmy bardzo korzystny, gdyż tworzy atmosferę zadowolenia z pracy, stabilizuje zatrudnienie, korzystnie wpływa na efektywność.
 
PRACODAWCO JUŻ DZISIAJ SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA POMOCY W SWOIM ROZWOJU ZAWODOWYM ORAZ TWOICH PRACOWNIKÓW !
 
 
Opracowali: Elżbieta Buss, Roman T. Kardowski
Konsultacja językowa: Małgorzata Kordoń

Załączniki

osoba, która odpowiada za treść informacji: Roman T. Kardowski

osoba, która wprowadziła treść informacji: Marek Jęczmieńczuk

Oferta zajęć warsztatowych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zielonej Górze

Drukuj informację
dodano: 2008-10-28
aktualizacja: 2012-01-12
autor informacji: Anna Andrysiak
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zielonej Górze organizuje spotkania w 8-16 osobowych grupach. W zajęciach mogą brać udział osoby bezrobotne, poszukujące pracy, jak i osoby, które myślą o rozpoczęciu lub zmianie pracy, osoby zakładające własną działalność gospodarczą.
 
Zajęcia mają formę warsztatową, co oznacza aktywne uczestnictwo, współpracę pomiędzy uczestnikami i prowadzącymi, zdobywanie nowej wiedzy poprzez ćwiczenia w niewielkich grupach, co z kolei sprzyja budowaniu wzajemnego zaufania, przełamywaniu własnych barier w kontaktach z ludźmi i wymianie osobistych doświadczeń.
 
Tematy zajęć warsztatowych proponowane przez Centrum to:
 
 • ABC Przedsiębiorczości
 • Mój potencjał zawodowy
 • Jak szukać pracy
 • Asertywność w pracy
 • Dokumenty aplikacyjne
 • Jak polubić komputer i Internet
 • Jak sobie radzić ze stresem
 • Komunikacja interpersonalna
 • Rekrutacja i wybór pracowników / rozmowa kwalifikacyjna
 • Sytuacje trudne i konfliktowe
 • Umiejętność współdziałania
 • Motywacja w działaniu
 • Zarządzanie sobą w czasie

  Sprzęt multimedialny wykorzystywany do zajęć warsztatowych grupowych to: tablica interaktywna, notebook’i, info-kioski, TV plazmowy, rzutnik multimedialny, rzutnik pisma.
 
 • Szukam pracy
Duże bezrobocie, wysokie wymagania pracodawców, niskie płace to tylko nieliczne z barier, które napotykają osoby szukające zatrudnienia. Często okazuje się jednak, że silniejsze bariery tkwią w nas samych, np. brak motywacji i wiary w siebie, poczucie bezradności, niskie kwalifikacje, nieznajomość dzisiejszego rynku pracy. Bariery te można i trzeba przezwyciężać. Na zajęciach uczestnicy maja możliwość rozpoznania swojej motywacji do poszukiwania pracy, przyjrzenia się swojej postawie, emocjom, zapoznaniem się z etapami przeżywania sytuacji utraty i pozostawania bez pracy na przykładzie faz bezrobocia. Poza tym uczestnicy poznają niezbędne metody poszukiwania pracy, znaczenie autoprezentacji, zasady formułowania dokumentów aplikacyjnych i źródła informacji o lokalnym rynku pracy.
 
 •  Mój potencjał zawodowy
To warsztat, który pozwoli określić własne umiejętności i mocne strony. Celem jest poznanie przez uczestników swoich preferencji i zainteresowań zawodowych, cech i umiejętności przydatnych w planowaniu swojej kariery zawodowej. Uczestnicy na zajęciach mają czas na zbilansowanie wiedzy i kompetencji, na odkrywanie swoich mocnych stron, na poznanie swojego typu osobowości zawodowej i określenie swoich wartości związanych z pracą.
 
 • Jak sobie radzić ze stresem
Błędem jest sądzić, że stres to choroba, którą trzeba leczyć. Stres to nieodłączny element życia, więc nie sposób go wyeliminować. Znaczenie ma przede wszystkim sposób, w jaki sobie ze stresem radzimy. Zatem celem warsztatów, poza diagnozą własnego poziomu stresu jest poznanie podstawowych i uniwersalnych metod radzenia sobie ze stresem, w tym między innymi: technik relaksacyjnych i pozytywnego myślenia. Uczestnicy maja możliwość zapoznania się z typami temperamentu a odpornością na stres, skutkami chronicznego stresu, technikami wizualizacji i ćwiczeniami oddechowymi.
 
 • Poczucie własnej wartości
Uczestnicy mają okazję odkryć swoje, niedoceniane mocne strony i akceptować lub zmieniać te słabe. Odwołują się do fundamentalnych wartości życiowych, dzięki czemu lepiej poznają siebie. Uczą się rozpoznawać głos swojego wewnętrznego krytyka, przez którego traci się wiarę we własne możliwości, a w zamian ćwiczą konstruktywny dialog wewnętrzny, który wpływa na podwyższenie samooceny. Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy mają możliwość nabycia większej pewności siebie, śmiałości w kontaktach z innymi, co ma ogromne znaczenie w poszukiwaniu pracy. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z tematem poczucia własnej wartości i jej źródłami, możliwość rozpoznania osobistego poziomu poczucia własnej wartości i przekazanie uczestnikom sposobów na budowanie oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 
 • Proces rekrutacji i rozmowa kwalifikacyjna
W trakcie rozmowy o pracę pracodawca najczęściej podejmuje ostateczną decyzję, czy przyjąć danego kandydata do pracy, czy też nie. Na taką decyzję pracodawcy składa się to, jak kandydat się zaprezentował, czy udzielał adekwatnych odpowiedzi na pytania, jakie wywarł wrażenie, itp. Warsztat ten pomaga przygotować się tak do rozmowy z pracodawcą. Pomaga też zmniejszyć stres związany z rozmową kwalifikacyjną zgodnie z maksymą „praktyka czyni mistrza”. Na zajęciach uczestnicy mają możliwość poznania najczęściej zadawanych pytań na rozmowach z pracodawcą, nabywania umiejętności odpowiadania na tzw. „trudne pytania”, praktycznego sprawdzenia się podczas symulacyjnej rozmowy kwalifikacyjnej i zastosowania analizy SWOT po rozmowie. Ponadto uczestnicy zajęć zapoznani zostają z: głównymi problemami rekrutacji i wyboru pracownika, metodami psychologicznymi, skutecznością różnych metod badania kandydatów, arkuszami oceny kandydatów, metodą konkursową,
 
 • Motywacja w działaniu
Motywacja to stan gotowości do podjęcia określonego działania a dzięki motywacji możliwe jest osiąganie znacznych rezultatów w pracy. Im silniejsza jest motywacja, tym większą aktywność przejawia człowiek i wykazuje chęć w dążeniu do pożądanego rezultatu. Celem warsztatu jest przybliżenie wiedzy z zakresu motywacji, diagnoza własnego poziomu motywacji, poznanie reguł poprawnego formułowania celu, rozpoznaniu osobistego kierunku motywacji („od” / „do”), poznanie metod motywowania siebie. Zajęcia zmierzają do odnalezienia motywacji w sobie i dążenia do realizacji stawianych sobie celów.
 
 • Zarządzanie sobą w czasie
Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności na temat :jak działać bardziej efektywnie, jak zlikwidować wewnętrzne bariery w zarządzaniu czasem, jak pozbyć się presji pilnych spraw, jak stawać się człowiekiem coraz lepiej zorganizowanym w czasie, jak znaleźć czas dla siebie i dla satysfakcjonującego życia zawodowego, jak harmonijnie uporządkować swoje życie. Uczestnicy maja możliwość doskonalenia indywidualnych sposobów organizowania czasu, uświadomienia sobie ważności sprawnego wykorzystania czasu, poznania technik ustalania priorytetów w oparciu o matrycę Eisenhowera, określenia osobistej wydajności dobowej, poprawnego sformułowania swoich celów i poznanie skutecznych metod zarządzania sobą w czasie.
 
 • Asertywność w pracy
Asertywność jest umiejętnością bezpośredniego wyrażania swoich myśli, potrzeb, uczuć i emocji. Osoba asertywna charakteryzuje się dbałością o własne prawa przy równoczesnym poszanowaniu praw innych osób. Asertywności każdy może się nauczyć - dzięki odpowiedniemu treningowi będziemy potrafili bezpośrednio, uczciwie i stanowczo wyrażać swoje uczucia, poglądy i opinie w taki sposób, by respektować poglądy i uczucia naszego rozmówcy. Zajęcia maja na celu kształtowanie umiejętności stosowania zachowań asertywnych w procesie poszukiwania pracy, poznanie praw asertywności, poznanie korzyści płynących z zachowań asertywnych i znaczenie asertywnego monologu wewnętrznego.
 
 • Komunikacja interpersonalna
Całe nasze życie to nieustanne komunikowanie. Swoimi słowami, gestami czy zachowaniami komunikujemy się ze światem. Najważniejszym aspektem komunikacyjnym jest sytuacja interpersonalna – czyli interakcja komunikacyjna przebiegająca pomiędzy dwoma osobami lub małą grupą osób. Wiele nieporozumień w relacjach interpersonalnych jest wynikiem złej komunikacji. Niewłaściwe odczytanie intencji z jednej strony, duże oczekiwania z drugiej - oto trudności, których doświadcza niemal każdy z nas w codziennych rozmowach. W celu pełniejszego poznania istoty komunikacji warto zastanowić się nad procesami i mechanizmami, które leżą u podłoża każdej rozmowy. Zajęcia dają możliwość pogłębienia wiedzy na temat tego czym jest komunikacja interpersonalna, poprawnego komunikowania się, sprawdzenia swojej komunikacji w relacjach międzyludzkich, poznania technik
i zasad unikania błędów komunikacyjnych. Uczestnicy dowiedzą się między innymi czym są systemy reprezentacji, komunikacja jedno i dwukierunkowa, werbalna i niewerbalna, parafraza, komunikat „ja” czy „sponsorowanie”.
 
 • Sytuacje trudne i konfliktowe
Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników z poziomami i źródłami konfliktów, stylami kierowania konfliktem oraz sposobami ich zapobiegania. Uczestnicy dokonują autodiagnozy stylu reakcji na konflikt i poznają zasady radzenia sobie w sytuacjach trudnych
i konfliktowych.
 
 • Umiejętność współdziałania
Warsztat skierowany jest do osób, które chcą rozwijać umiejętności współdziałania
w zespole. Na zajęciach uczestnicy zapoznają się z normami i rolami grupowymi, fazami procesu grupowego i strukturą grupy. Uczestnicy będą mogli poznać plusy i minusy grupowego podejmowania decyzji oraz poznać te zachowania, które sprzyjają lub utrudniają budowanie efektywnego zespołu.
 
 • Abc Przedsiębiorczości
Warsztat składa się z dwóch części. Pierwsza część poświecona jest na badanie i ocenę własnych predyspozycji do bycia przedsiębiorcą i własnej motywacji do założenia działalności gospodarczej jako że jest to duże wyzwanie, wymagające nie tylko dobrej orientacji w danej branży, ale również dużej odporności na stres, wytrwałości, czy umiejętności podejmowania ryzyka. Na zajęciach uczestnicy mają możliwość przeanalizowania plusów i minusów zakładania własnej działalności i podzieleniem się własnym doświadczeniem. Druga część: biznesowo – prawna, zawiera wskazówki dotyczące przygotowania poprawnego „biznesplanu”, kwestii formalnych dotyczących rejestrowania działalności gospodarczej i możliwości pozyskiwania funduszy na rozpoczęcie własnego biznesu.
 
 • Polubić komputer i Internet
Warsztat ten przeznaczony jest dla osób, które od podstaw zaczynają swoją przygodę
z komputerem. Zajęcia składają się z czterech części. Pierwsza dotyczy tworzenia dokumentów aplikacyjnych w wersji papierowej, gdzie uczestnicy poznając zasady pisania życiorysu i listu motywacyjnego i sporządzają swoje dokumenty na bazie dotychczasowego doświadczenia zawodowego. W drugiej części zajęć uczestnicy poznają budowę komputera, poznają zasady pracy w systemie operacyjnym Windows. Trzecia część to praktyczne wykorzystanie komputera gdzie uczestnicy poznają edytor tekstów, uczą się go obsługiwać i przepisują swoje dokumenty aplikacyjne. Czwarta, ostatnia część to poznanie obsługi Internetu i poczty elektronicznej niezbędnych do swobodnego poszukiwania ofert pracy, informacji o rynku pracy i wysyłaniu dokumentów do potencjalnych pracodawców. Uczestnicy zakładają swoje konta pocztowe (e-mail). Warsztat daje wiedze i umiejętności a także możliwość wykorzystania ich w praktyce.
 
 

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ

Drukuj informację
dodano: 2009-08-28
aktualizacja: 2011-03-28
autor informacji: Anna Andrysiak
 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej jest wyspecjalizowaną placówką Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze świadczącą usługi w zakresie poradnictwa zawodowego i pomocy psychologicznej. Zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych.
Oferta Centrum jest skierowana do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, do osób chcących się przekwalifikować, do absolwentów szkół, którzy wchodzą na rynek pracy, do osób opuszczających zakład karny lub areszt.
 
Poradnictwo zawodowe to proces doradzania, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić mu realny wybór lub zmianę zatrudnienia lub też osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego.
Poradnictwo zawodowe to proces, w którym doradca pracy i klient pracują wspólnie aby klient był w stanie bardziej realnie wybrać, zmienić lub przystosować się do zatrudnienia.
 
Doradcy zawodowi w Centrum to licencjonowani i doświadczeni specjaliści w zakresie poradnictwa, którzy pomagają klientom określić własne oczekiwania zawodowe, ocenić zainteresowania i uzdolnienia zawodowe, wybrać ścieżkę edukacyjną, dokonać analizy rynku pracy pod kątem własnych preferencji zawodowych, poznać metody i techniki poszukiwania pracy, napisać dokumenty aplikacyjne i przygotować się do rozmowy 
z pracodawcą.

Poradnictwo psychologiczne
. Celem porady psychologicznej w urzędzie pracy jest przezwyciężanie przeszkód tkwiących w samej osobie, które mogłyby negatywnie wpływać na proces podejmowania decyzji zawodowej. W rozmowie z psychologiem klient może uzyskać wsparcie w tak trudnych sytuacjach jak np.: utrata pracy, długotrwałe bezrobocie, mobbing w pracy itp.

Centrum współpracuje z innymi instytucjami. Są to:
- Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
- Akademickie Biuro Karier Łużycka Szkoła Humanistyczna w Żarach
- Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
- Ochotniczy Hufiec Pracy w Zielonej Górze
- Szkolne Ośrodki Kariery w Sulechowie, Wschowie, Nowej Soli, Lubięcinie
-Gminne Centra Informacji w Górzycy, Krośnie Odrzańskim, Szprotawie, Nowogrodzie Bobrz., Cybince, Żarach
- Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne w Zielonej Górze, Krośnie Odrz., Żarach, Żaganiu, Wschowie, Świebodzinie, Słubicach, Nowej Soli
- Powiatowe Urzędy Pracy w Zielonej Górze, Krośnie Odrz., filii Gubin, Żarach, Słubicach, Żaganiu, Nowej Soli, Wschiwe, Świebodzinie
- PEFRON w Zielonej Górze
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze
- Areszt Śledczy w Zielonej Górze
- Zakład Karny w Krzywańcu
- Sąd Okręgowy ds. Kuratorów w Zielonej Górze
- Wojewódzki Sztab Wojskowy w zielonej Górze
- CARITAS Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
- OPZZ w Zielonej Górze
- Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze
- Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
- Stowarzyszenie Narodowe Forum Doradztwa Kariery Forum Lubuskie w Żarach
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
- Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. (Zielona Góra)

  
osoba, która odpowiada za treść informacji: Anna Andrysiak, Roman T. Kardowski

osoba, która wprowadziła treść informacji: Anna Andrysiak
Drukuj informację
dodano: 2008-11-28
aktualizacja: 2010-02-24
autor informacji: Anna Andrysiak
Drukuj informację
dodano: 2008-11-28
aktualizacja: 2011-02-08
autor informacji: Anna Andrysiak
Drukuj informację
dodano: 2008-11-28
aktualizacja: 2011-02-08
autor informacji: Anna Andrysiak
EURES Partnerstwo społeczne EFS Lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Lubuskie warte zachodu