Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
x
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

dodano: 2008-11-20
aktualizacja: 2008-12-21
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest jednym z programów operacyjnych stanowiących instrumenty realizacji Narodowej Strategii Spójności (NSRO) na lata 2007-2013. Strategia ta zakłada znaczne przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrost zatrudnienia oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z pozostałymi krajami UE.
W PO KL została skoncentrowana całość interwencji EFS w Polsce na lata 2007-2013, tak aby umożliwić pełne wykorzystanie zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy nowoczesnych i efektywnych struktur administracyjnych państwa.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym:
 1. Zatrudnienie i integracja społeczna.
 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.
 3. Wysoka jakość systemu oświaty.
 4. Szkolnictwo wyższe i nauka.
 5. Dobre rządzenie.
 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
 7. Promocja integracji społecznej.
 8. Regionalne kadry gospodarki.
 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
 10. Pomoc techniczna.

W ramach komponentu centralnego (Priorytety I–V) wsparcie skierowane będzie głównie na rzecz zwiększenia efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego (Priorytety VI–IX), zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych. Realizacja Priorytetu X Pomoc techniczna pozwoli na sprawne wdrażanie i monitorowanie postępów realizacji Programu oraz promocję Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełni rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia dla trzech działań w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich:
 • Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.
 • Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 • Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
osoba, która wprowadziła treść informacji: Dane przeniesione z poprzedniego serwisu .
EURES Partnerstwo społeczne EFS Lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Lubuskie warte zachodu