Lubuska strategia zatrudnienia

Lubuska strategia zatrudnienia

Dalsze prace zespołu nad strategią

dodano: 2010-06-11
aktualizacja: 2010-09-24
autor informacji: Monika Grynkiewicz
10 czerwca 2010 roku odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. przygotowania projektu wojewódzkiej strategii przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 
Wynikiem dotychczasowych prac zespołu jest: wypracowana wstępna diagnoza sytuacji na lubuskim rynku pracy, przygotowane zestawienia możliwości działań, przygotowany projekt celów strategii. W trakcie spotkania członkowie zespołu przyjęli zestawienie celów wojewódzkiej strategii przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy po wcześniejszym jego przeanalizowaniu i uwzględnieniu w nim, wniesionych przez członków zespołu, propozycji.
 
Nastepnie omówione zostały dalsze prace zespołu. Ustalono, iż członkowie  przygotują wstępny projekt kart celów, zawierających ich opis, planowanych przykładowych zadań,  efektów oraz finansowania. Wstępne projekty sporządzane będą w oparciu o zestawienie możliwości oddziaływania danych jednostek oraz o zestawienie celów wojewódzkiej strategii i wskazywać będą kierunki podejmowanych działań. Wojewódzki Urząd Pracy dokona zestawienia i scalenia kart celów.
 
W dalszym ciągu Wojewódzki Urząd Pracy, w ścisłej współpracy z Urzędem Statystycznym, będzie kontynuował prace nad aktualizacją diagnozy sytuacji na lubuskim rynku pracy. Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się we wrześniu 2010 roku.
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Monika Grynkiewicz
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze