Regionalny plan działań

Regionalny plan działań

Konsultacje społeczne w sprawie działań rzecz zatrudnienia

dodano: 2013-12-17
autor informacji: Monika Grynkiewicz
16 grudnia 2013 roku odbyło się spotkanie zespołu ds. przygotowania projektu Lubuskiego Planu Działań na rzecz zatrudnienia na rok 2014 (LPD/Z). Spotkanie otworzył i poprowadził przewodniczący zespołu Łukasz Hudziak - wicedyrektor ds. rynku pracy i doradztwa zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
 
Podsumowano dotychczasowe prace nad projektem LPD/Z, który stanowi operacjonalizację celów Lubuskiej Strategii Zatrudnienia na lata 2011-2020. Zadania na regionalnym rynku pracy realizowane będą przez wiele podmiotów i uwzględniają wytyczne Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014, Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 oraz Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005-2013 (nadal obowiązująca, trwają prace nad projektem SPSWL na lata 2014-2020).
 
Dotychczasowe kierunki działań i cele będą kontynuowane. Zwrócono uwagę, iż 2014 rok będzie czasem przejściowym z kilku powodów.
 
W przypadku środków UE – kończone będą projekty realizowane w perspektywie finansowej na lata 2007 – 2013 i jednocześnie rozpoczynane będą nowe projekty w okresie programowania na lata 2014-2020 (aktualnie tworzone są dokumenty programowe).
 
Wdrażana będzie zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która obejmować ma swym zasięgiem wiele obszarów dotyczących rynku pracy (bezrobotnych, pracodawców i instytucji rynku pracy). Planowana jest również zmiana ustawy o pomocy społecznej.
 
Priorytety i cele operacyjne LPD/Z zostały szczegółowo opisane wraz ze wskazaniem oczekiwanych rezultatów. Uwagi i sugestie, jakie zgłaszane były przez członków zespołu zostały uwzględnione w projekcie. W dokumencie określono sposób monitorowania i sprawozdawania z realizacji zadań LPD/Z.
 
Na koniec członkowie zespołu zarekomendowali projekt do dalszych konsultacji z partnerami rynku pracy.
 
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze