Regionalny plan działań

Regionalny plan działań

Konsultacje społeczne w sprawie projektu planu działań na rzecz zatrudnienia 2013

dodano: 2013-01-04
aktualizacja: 2013-02-15
autor informacji: Monika Grynkiewicz
3 stycznia 2013 roku odbyło się spotkanie zespołu ds. przygotowania projektu Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2013 (LPD/Z). Przewodniczy mu Łukasz Hudziak – wicedyrektor ds. rynku pracy i doradztwa zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
 
Sekretarz zespołu Edwin Gierasimczyk – naczelnik Wydziału Programów i Analiz Rynku Pracy WUP podsumował prace nad projektem (LPD/Z) na rok 2013. Dotychczasowe kierunki działań i cele nie uległy zmianie w stosunku do lat poprzednich. Będą one kontynuowane. Dokument opisuje zadania wyznaczone do zrealizowania na regionalnym rynku pracy przez wiele podmiotów, uwzględniając jednocześnie wytyczne takich dokumentów jak: Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014, Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 oraz Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005-2013.
 
Równocześnie plan stanowi uszczegółowienie zapisów Lubuskiej Strategii Zatrudnienia na lata 2011-2020. Priorytety i cele operacyjne LPD/Z zostały szczegółowo opisane wraz ze wskazaniem oczekiwanych rezultatów. Uwagi i sugestie, jakie zgłaszane były przez członków zespołu zostały uwzględnione w projekcie. Określono sposób monitorowania i sprawozdawania z realizacji zadań LPD/Z.
 
Ewentualne zmiany mogą nastąpić w obszarze finansów i będą one wynikać z zapisów uchwalonej ustawy budżetowej. Zmianie ulegną też dane zawarte w diagnozie sytuacji na lubuskim rynku pracy z uwagi na dostępność aktualnych wskaźników.
 
Na zakończenie członkowie zarekomendowali projekt do dalszych konsultacji z partnerami rynku pracy.
 
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze