Aktualności

Aktualności

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)

dodano: 2015-02-10
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca (IZ) PO WER udostępniła System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).
 
SOWA jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020. Aplikacja służy do przygotowania i złożenia do właściwej instytucji formularza wniosku o dofinansowanie projektu.
 
System dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem: https://www.sowa.efs.gov.pl.
 
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze