Aktualności

Aktualności

Jak efektywnie wspierać osoby bez zatrudnienia ze środków EFS?

dodano: 2014-04-17
aktualizacja: 2014-05-16
autor informacji: Paweł Kozakiewicz
W związku z trwającym konkursem zamkniętym nr POKL/6.1.1/8/14 w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zorganizował spotkania informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

 
W Zielonej Górze (14 kwietnia br.) i Gorzowie Wlkp. (16 kwietnia br.) wzięło w nich udział kilkudziesięciu przedstawicieli firm, stowarzyszeń, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego zamierzających złożyć wnioski o dofinansowanie projektów. W trakcie spotkań mogli oni uzyskać informacje jak przygotować projekt, który będzie efektywnie wspierać osoby bez zatrudnienia w poprawie ich sytuacji na rynku pracy.
 

 
Kierownik Zespołu ds. projektów konkursowych Maciej Rogaliński przedstawił założenia konkursu: cel jego ogłoszenia, dopuszczalne typy operacji, kogo można wspierać, wymogi czasowe oraz finansowe.
 

 
Hanna Charemsa z Wydziału ds. Projektów PO KL omówiła wymagania dotyczące oceny formalnej, w tym ogólne kryteria formalne i kryteria dostępu oraz sposób ich weryfikacji.
 

 
Naczelnik Wydziału ds. Projektów PO KL Tomasz Linda zapoznał uczestników z najistotniejszymi zagadnieniami związanymi z oceną merytoryczną projektów, w tym kryteriami strategicznymi za spełnienie których wnioski będą mogły otrzymać dodatkowe punkty.
 

 
W trakcie spotkań uczestnicy otrzymali materiały pomocne w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz publikacje i biuletyny w których opisano projekty innowacyjne wdrażane w ramach Priorytetu VI PO KL, tj. projekt Fundacji na rzecz Collegium Polonicum pn. PI-PWP Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji oraz projekt Powiatu Sulęcińskiego/Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie pn. PI-PWP TRANSADAPT.
Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniach i zachęcamy do składania wniosków na konkurs osobiście, kurierem lub pocztą w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra lub w Oddziale Zamiejscowym WUP w Gorzowie Wielkopolskim ul. Kombatantów 34, 66-400 do dnia 5 maja 2014 r. (decyduje data wpływu wniosku do instytucji).
 
osoba, która odpowiada za treść informacji: Paweł Kozakiewicz

osoba, która wprowadziła treść informacji: Tomasz Fedorowicz
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze