Centra Informacji

Centra Informacji

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ

dodano: 2009-08-28
aktualizacja: 2011-03-28
autor informacji: Anna Andrysiak
 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej jest wyspecjalizowaną placówką Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze świadczącą usługi w zakresie poradnictwa zawodowego i pomocy psychologicznej. Zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych.
Oferta Centrum jest skierowana do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, do osób chcących się przekwalifikować, do absolwentów szkół, którzy wchodzą na rynek pracy, do osób opuszczających zakład karny lub areszt.
 
Poradnictwo zawodowe to proces doradzania, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić mu realny wybór lub zmianę zatrudnienia lub też osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego.
Poradnictwo zawodowe to proces, w którym doradca pracy i klient pracują wspólnie aby klient był w stanie bardziej realnie wybrać, zmienić lub przystosować się do zatrudnienia.
 
Doradcy zawodowi w Centrum to licencjonowani i doświadczeni specjaliści w zakresie poradnictwa, którzy pomagają klientom określić własne oczekiwania zawodowe, ocenić zainteresowania i uzdolnienia zawodowe, wybrać ścieżkę edukacyjną, dokonać analizy rynku pracy pod kątem własnych preferencji zawodowych, poznać metody i techniki poszukiwania pracy, napisać dokumenty aplikacyjne i przygotować się do rozmowy 
z pracodawcą.

Poradnictwo psychologiczne
. Celem porady psychologicznej w urzędzie pracy jest przezwyciężanie przeszkód tkwiących w samej osobie, które mogłyby negatywnie wpływać na proces podejmowania decyzji zawodowej. W rozmowie z psychologiem klient może uzyskać wsparcie w tak trudnych sytuacjach jak np.: utrata pracy, długotrwałe bezrobocie, mobbing w pracy itp.

Centrum współpracuje z innymi instytucjami. Są to:
- Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
- Akademickie Biuro Karier Łużycka Szkoła Humanistyczna w Żarach
- Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
- Ochotniczy Hufiec Pracy w Zielonej Górze
- Szkolne Ośrodki Kariery w Sulechowie, Wschowie, Nowej Soli, Lubięcinie
-Gminne Centra Informacji w Górzycy, Krośnie Odrzańskim, Szprotawie, Nowogrodzie Bobrz., Cybince, Żarach
- Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne w Zielonej Górze, Krośnie Odrz., Żarach, Żaganiu, Wschowie, Świebodzinie, Słubicach, Nowej Soli
- Powiatowe Urzędy Pracy w Zielonej Górze, Krośnie Odrz., filii Gubin, Żarach, Słubicach, Żaganiu, Nowej Soli, Wschiwe, Świebodzinie
- PEFRON w Zielonej Górze
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze
- Areszt Śledczy w Zielonej Górze
- Zakład Karny w Krzywańcu
- Sąd Okręgowy ds. Kuratorów w Zielonej Górze
- Wojewódzki Sztab Wojskowy w zielonej Górze
- CARITAS Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
- OPZZ w Zielonej Górze
- Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze
- Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
- Stowarzyszenie Narodowe Forum Doradztwa Kariery Forum Lubuskie w Żarach
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
- Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. (Zielona Góra)

  
osoba, która odpowiada za treść informacji: Anna Andrysiak, Roman T. Kardowski

osoba, która wprowadziła treść informacji: Anna Andrysiak
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze