Centra Informacji

Centra Informacji

Poradnictwo indywidualne

dodano: 2008-11-28
aktualizacja: 2010-02-24
autor informacji: Anna Andrysiak
 
W ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego doradcy zawodowi w pracy z klientami stosują rozmowę doradczą przebiegającą zgodnie ze ściśle określonymi fazami i etapami.
Doradca zawodowy stosuje procedury i techniki rozmowy doradczej, motywując klienta do swobodnego wypowiadania się i aktywnego współdziałania w rozwiązywaniu jego problemów.
W ramach prowadzonej rozmowy doradczej następuje nawiązanie kontaktu, omówienie sytuacji klienta, sondowanie przebiegu kariery szkolnej, zawodowej, zainteresowań i oczekiwań związanych z zawodem, a także zebranie informacji o warunkach zdrowotnych. Doradca zawodowy i klient wspólnie planują dalsze kroki postępowania i dokonują ustaleń, jakie działania klient powinien zrealizować po zakończeniu porady czyli wspólnie dla niego przygotowują indywidualny plan działania.
 
 
BADANIA TESTOWE
 
W procesie poradnictwa zawodowego, aby pomóc klientom w poznaniu swoich możliwości i preferencji zawodowych, a tym samym ułatwić im podejmowanie właściwej decyzji zawodowej, wykorzystywane są testy do badania zainteresowań, ogólnych uzdolnień zawodowych, a także cech osobowości. Każdy klient, który wyrazi zgodę na przeprowadzenie badań psychologicznych, ma możliwość nieodpłatnego skorzystania z takich badań.
 
Testy standaryzowane, którymi dysponuje Centrum to:
 
  • KZZ – Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych
  • KUP – Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczyczych
  • WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji
  • Test Zainteresowań i Predyspozycji Zawodowych
  • Test Osobowości
  • Testy Inteligencji
  • Test Temperamentu 
 
 
osoba, która odpowiada za treść informacji: Anna Andrysiak, Roman T. Kardowski

osoba, która wprowadziła treść informacji: Dane przeniesione z poprzedniego serwisu .
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze