Centra Informacji

Centra Informacji

Informacja zawodowa

dodano: 2008-11-28
aktualizacja: 2011-02-08
autor informacji: Anna Andrysiak

INFORMACJA ZAWODOWA

 
Doradcy zawodowi urzędów pracy świadczą również usługi w zakresie udostępniania szeroko rozumianej informacji zawodowej, która wspomaga proces podejmowania decyzji zawodowej, a także umożliwia klientom dokładniejszą orientację w świecie pracy. Zwłaszcza centra posiadają najkorzystniejsze warunki do realizacji zadań związanych z efektywnym oddziaływaniem informacyjnym na klientów oraz świadczeniem specjalistycznej pomocy doradczej.
 
Na zasoby informacyjne Centrum składają się:
 
- Przewodniki po zawodach (7 tomów)
- Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych z MPiPS (240 opisów zawodów)
- Klasyfikacja zawodów i specjalności
- Wykaz jednostek szkoleniowych woj. lubuskiego
- Informator Kuratorium Oświaty dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych woj. lub.
- Informatory o szkołach i uczelniach wyższych
 
- Prasa:
„Gazeta Lubuska” (poniedziałek – piątek),
„Gazeta Wyborcza” i „Dziennik” (poniedziałek)
„Praca za granicą” (dwutygodnik)
„Perspektywy” (miesięcznik)
 
- Ulotki:
Zasady pisania dokumentów aplikacyjnych
Przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej
Kroki podejmowania decyzji zawodowej
Wskazówki dla poszukujących pracy
Reguły ułatwiające wprowadzanie zmian w życie
Wykaz stron internetowych z ofertami pracy
Dane adresowe miejsc, gdzie udzielana jest pomoc w zakładaniu własnej działalności gospodarczej
Dane adresowe miejsc, gdzie udzielana jest pomoc osobom niepełnosprawnym
 
- Wzory dokumentów ( życiorys, list motywacyjny, referencje)

- Filmy zawodoznawcze ( przedstawiają wybrane zawody lub branże zatrudnienia; filmy prezentują 118 zawodów, każdy z filmów trwa ok. 10 minut)

- Filmy instruktażowe:
„Gdzie i jak szukać pracy”
„Zakładam firmę”
„Czy nadaję się na pracodawcę?”
„Biznes w praktyce”
„Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”
„Rozmowa kwalifikacyjna”
„Psychologia obsługi klienta”
„Asertywność”
„Mowa ciała czyli komunikacja niewerbalna”
„Poczucie własnej wartości”
„Jak pokonać stres”
„Obsługa klienta przez telefon”
„Lider - jak przewodzić ludziom”
„Techniki szybkiego zapamiętywania, uczenia się”
„Savoir - vivre w biznesie, biurze i nie tylko...”
„Zarządzanie czasem”

- Literatura dotycząca psychologii, biznesu, stresu, poczucia własnej wartości, negocjacji, asertywności, komunikacji międzyludzkiej, pracy z grupą, motywacji, coachingu, poradnictwa zawodowego, niepełnosprawnych, bezrobocia, rynku pracy.

Centrum umożliwia korzystanie z komputera i Internetu, w celu samodzielnego napisania swoich dokumentów zawodowych oraz przeglądania stron związanych z pracą, szkoleniami, edukacją, rynkiem pracy.


 

Załączniki

osoba, która odpowiada za treść informacji: Anna Andrysiak, Roman T. Kardowski

osoba, która wprowadziła treść informacji: Dane przeniesione z poprzedniego serwisu .
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze