Centra Informacji

Centra Informacji

Usługi poradnictwa i informacji indywidualnej na odległość

dodano: 2014-07-14
autor informacji: Roman Kardowski/Małgorzata Kordoń
W ramach kontaktu na odległość za pośrednictwem internetu lub telefonu, doradca zawodowy oferuje pomoc w rozwiązaniu problemu zawodowego i udziela informacji zawodowej na temat:

 • trudności z wyborem lub zmianą zawodu
 • wyboru miejsca pracy
 • planowania rozwoju zawodowego
 • wyboru kierunku kształcenia lub szkolenia
 • braku umiejętności poszukiwania pracy
 • obniżonej motywacji w zakresie aktywności zawodowej
 • informacji o zawodach i specjalnościach
 • informacji o rynku pracy
 • informacji o instytucjach szkoleniowych
 • metod i sposobów poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym sieć EURES
 • sposobów i metod rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
 • zasad przygotowania, rodzaju i wzorów dokumentów aplikacyjnych
 • stron internetowych
 • warunków świadczenia pracy
 • zakładania i prowadzenia działalnosci gospodarczej
 • pomocy pracodawcy krajowemu lub jego pracownikom
 • w indywidualnym rozwoju zawodowym
osoba, która odpowiada za treść informacji: Roman Kardowski/Małgorzata Kordoń

osoba, która wprowadziła treść informacji: Tomasz Fedorowicz
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze