Centra Informacji

Centra Informacji

Dla pracodawcy

dodano: 2013-05-22
aktualizacja: 2014-07-28
autor informacji: Elżbieta Buss
Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim na, wniosek pracodawcy, udzielają bezpłatnej pomocy w indywidualnym rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników w formie porady indywidualnej.
 
Poradnictwo zawodowe jest działaniem zmierzającym do efektywnego wykorzystania potencjału zawodowego jednostki. Dotyczy również osób zawodowo czynnych, które dążą do mistrzostwa w zawodzie i oczekują w tym pomocy o charakterze doradczym, albo stoją przed koniecznością zmiany zawodu, stanowiska w pełni odpowiadającego nowym okolicznościom i nowym potrzebom firmy.
 
Pomoc doradcy może polegać na formułowaniu porad, wskazówek, instrukcji, sugestii, udzielaniu informacji bądź na dawaniu oparcia psychicznego, tudzież oświetlania pola problemowego dotyczącego miedzy innymi przekwalifikowania i doboru szkoleń. Są to działania wychowawcze, naprawcze lub korekcyjne, które mają wpływ na modyfikację sytuacji i efektywniejsze wykorzystanie potencjału pracowników, zmierzające do lepszego przystosowania się do stanowiska pracy a w konsekwencji do rozwoju firmy.
 
W perspektywie poradnictwo zawodowe ma bezpośredni wpływ na indywidualny rozwój pracownika –jego umiejętności, wiedzy, zdolności oraz cech osobowych odnoszących się do pracy zawodowej. Wówczas to pracownicy mają dobrze określone ścieżki rozwoju kompetencji. Dzięki temu wiedzą jak się rozwijać i w jakim tempie. Posiadają świadomość zmian, kiedy określone kompetencje nabędą i co się stanie, kiedy ich nie będą mieli.
 
Jako, że możliwość rozwoju zawodowego stanowi dla pracowników jedną z podstawowych wartości w życiu zawodowym, wydaje się być bardzo istotne tworzenie odpowiednich warunków wspierających pracowników w realizacji ich planów rozwojowych, integracji celów pracowników z celami firmy.
 
Rozwój zawodowy wymaga odpowiedniego, długofalowego zarządzania. Pracownik usatysfakcjonowany, zadowolony, doceniony to dobry i wydajny pracownik. Kluczowym aspektem staje się zadowolenie pracownika i motywowanie go w taki sposób, aby związał się z firmą na dłużej.
 
Konsekwencją inwestowania w rozwój zawodowy jest generowanie zysków, ponieważ :
• o sukcesie firmy często decydują pracownicy,
• rozwój zawodowy pracownika jest dla firmy bardzo korzystny, gdyż tworzy atmosferę zadowolenia z pracy, stabilizuje zatrudnienie, korzystnie wpływa na efektywność.
 
PRACODAWCO JUŻ DZISIAJ SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA POMOCY W SWOIM ROZWOJU ZAWODOWYM ORAZ TWOICH PRACOWNIKÓW !
 
 
Opracowali: Elżbieta Buss, Roman T. Kardowski
Konsultacja językowa: Małgorzata Kordoń

Załączniki

osoba, która odpowiada za treść informacji: Roman T. Kardowski

osoba, która wprowadziła treść informacji: Marek Jęczmieńczuk
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze