Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
x
Lubuska strategia zatrudnienia

Lubuska strategia zatrudnienia

Prace nad nową wojewódzką strategią przeciwdziałania bezrobociu

Drukuj informację
dodano: 2009-11-02
aktualizacja: 2010-04-14
28 października 2009 r. odbyła się XLIII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Podczas obrad sesji, radni województwa lubuskiego podjęli uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania wojewódzkiej strategii przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 
Aktualna Lubuska Strategia Zatrudnienia i Przeciwdziałania Skutkom Bezrobocia została przyjęta uchwałą  5 marca 2001 r. przez Sejmik Województwa Lubuskiego. Za horyzont czasowy strategii uznano wówczas rok 2010.
W okresie obowiązywania tego dokumentu nastąpiły wyraźne zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej oraz uwarunkowań formalno-prawnych poszczególnych działań. Stąd uznano za  zasadne wyznaczenie kolejnych strategicznych kierunków działań samorządu województwa.
Szczegółowa analiza zmian oraz możliwości oddziaływania na regionalny rynek pracy pozwolą na realizację dotychczasowych celów i działań, ale  uwzględnią nowye wyzwania, cele i działania zmierzające do poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy.
Przyjęta przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwała określa procedurę przygotowania dokumentu od momentu powołania zespołu ds. przygotowania projektu strategii, do czasu przekazania gotowego dokumentu do zatwierdzenia Sejmikowi Województwa.
W załączeniku publikujemy  zasady, tryb i harmonogram opracowania wojewódzkiej strategii przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
osoba, która wprowadziła treść informacji: Monika Grynkiewicz
EURES Partnerstwo społeczne EFS Lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Lubuskie warte zachodu