Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
x
Regionalny plan działań

Regionalny plan działań

Zarząd Województwa uchwalił Lubuski Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2011

Drukuj informację
dodano: 2011-04-18
aktualizacja: 2012-01-13
12 kwietnia 2011 roku  Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął do realizacji Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2011 (LPDnZ).
 
Plan przygotował zespół, składający się z przedstawicieli jednostek zaangażowanych w jego bieżącą realizację. Reprezentują oni służby zatrudnienia, odpowiednie departamenty Urzędu Marszałkowskiego, Agencję Rozwoju Regionalnego, Okręgowy Inspektorat Pracy, Kuratorium Oświaty, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Lubuską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wojewodę lubuskiego.
 
W wyniku przeprowadzonych w  marcu konsultacji społecznych Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2011 uzyskał pozytywną opinię od jednostek samorządu terytorialnego i partnerów społecznych.
 
W ramach LPDnZ na 2011 rok podejmowane będą różne inicjatywy wsparcia przedsiębiorstw, które sprzyjać będą tworzeniu nowych i utrzymaniu dotychczasowych miejsc pracy; spowodują m.in. zwiększenie wydajności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Przewiduje się działania i usługi skierowane do osób bezrobotnych mające na celu ich aktywizację zawodową oraz wsparcie dla osób poszukujących nowej, lepszej pracy. Zadania te będą realizowane poprzez świadczenie np. doradztwa zawodowego, kierowanie na szkolenia, prace interwencyjne, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenie lub wyposażenie miejsc pracy. Kontynuowane będzie również pośrednictwo pracy za granicę, koordynacja zabezpieczeń społecznych, wsparcie legalnego zatrudnienia.
 
Nadal trwać będzie dostosowywanie kwalifikacji kadr do zmieniających się potrzeb rynku pracy poprzez rozwój sytemu edukacji na wszystkich jej szczeblach; podwyższanie kwalifikacji zawodowych i rozwijanie nowych umiejętności; podnoszenie kwalifikacji kadr szkolnictwa; świadczenie podstawowych, jak i specjalistycznych usług poradnictwa i informacji zawodowej.
 
Szczególna uwaga będzie kierowana na osoby posiadające największe trudności z uzyskaniem zatrudnienia, zwłaszcza osoby młode, niepełnosprawne i osoby powyżej 45 roku życia. Wzmocnione zostaną działania na rzecz promocji integracji społecznej, zmierzające do minimalizacji zjawiska wykluczenia społecznego osób i całych grup społecznych.
 
Dopełnieniem powyższych działań ma być możliwie pełna koordynacja zadań, realizowanych przez służby zatrudnienia, pomoc społeczną, ochotniczych hufców pracy i innych partnerów społeczno-gospodarczych. Planuje się również stałą poprawę jakości świadczonych usług, m.in. poprzez poprawę informacji o rynku pracy oraz organizację i finansowanie szkoleń kadry służb zatrudnienia.
 
Planuję się, iż łącznie w różnego rodzaju inicjatywach i przedsięwzięciach weźmie udział ponad 92 tys. osób. Nakłady finansowe szacowane są na poziomie ok. 524 mln zł.
osoba, która wprowadziła treść informacji: Monika Grynkiewicz
EURES Partnerstwo społeczne EFS Lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Lubuskie warte zachodu