Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
x
Posiedzenie KOP 01.06.12

Posiedzenie KOP 01.06.12

Kolejny projekt do realizacji

Drukuj informację
dodano: 2013-04-12
Zarząd Województwa Lubuskiego 2 kwietnia 2013 roku podjął uchwałe w sprawie przyjęcia do realizacji projektu wyłonionego w drodze konkursu nr POKL/6.1.1/5/12 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (posiedzenie komisji oceny projektów 1.06.2012 r.)
 

Załączniki

osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń

Zakończona procedura odwoławcza

Drukuj informację
dodano: 2013-01-10
aktualizacja: 2013-01-11
Zakończona została procedura odwoławcza w ramach poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, numer konkursu: POKL/6.1.1/5/12 oraz zaakceptowana korekta listy rankingowej, która znajduje się w załączniku.
 

Załączniki

osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń

Numer konkursu: POKL/6.1.1/5/12

Drukuj informację
dodano: 2012-12-03
aktualizacja: 2013-01-03
autor informacji: Katarzyna Cembrowicz

Załączniki

osoba, która odpowiada za treść informacji: Katarzyna Cembrowicz

osoba, która wprowadziła treść informacji: Marek Jęczmieńczuk

Numer konkursu POKL/6.1.1/5/12

Drukuj informację
dodano: 2012-07-31
aktualizacja: 2012-08-06
Posiedzenie komisji oceny projektów 1.06.2012 r. w ramach poddziałania 6.1.1 – projekty konkursowe
 
Beneficjenci otrzymają informację dotyczącą wyników oceny merytorycznej wniosków do 14 sierpnia 2012 r. (wtorek) w formie elektronicznej, na adres wskazany we wniosku o dofinansowanie. W ślad za wersją elektroniczną zostaną wysłane pisma pocztą tradycyjną.
 
 

Załączniki

osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń

Zmiana terminu

Drukuj informację
dodano: 2012-07-27
Instytucja organizująca konkurs uprzejmie informuje, że przewodniczący komisji oceny projektów podjął decyzję o zmianie terminu publikacji listy rankingowej w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/6.1.1/5/12.
 
Pierwotnie planowaną na 27 lipca br. publikację, obecnie przewiduje się na 31 lipca br. Zmiana spowodowana jest koniecznością uzyskania opinii eksperta zewnętrznego do wniosku złożonego przez jednostkę organizacyjną Samorządu Województwa Lubuskiego, która wpłynęła do WUP w ostatnim tygodniu posiedzenia prac KOP.
 
Jednocześnie IOK zastrzega, że wskazany termin może ulec zmianie.
 
 
osoba, która wprowadziła treść informacji: Małgorzata Kordoń

Informacja dla projektodawców

Drukuj informację
dodano: 2012-06-22
autor informacji: Grzegorz Michałowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, pełniący rolę Instytucji Organizującej Konkurs (IP2) dla Priorytetu VI PO KL informuje, że na Posiedzenie KOP z dnia 01.06.2012 r. nr konkursu POKL/6.1.1/5/12, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, zostały przekazane dodatkowo 3 poprawne wnioski pod względem formalnym, które podlegały procedurze odwoławczej na etapie oceny formalnej.
 
 
W związku z powyższym łączna liczba wniosków podlegających ocenie merytorycznej do ww. konkursu wynosi 48.
 
osoba, która odpowiada za treść informacji: Grzegorz Michałowski

osoba, która wprowadziła treść informacji: Marek Jęczmieńczuk

Posiedzenie KOP z dnia 01.06.2012 r. nr konkursu POKL/6.1.1/5/12, Poddziałanie 6.1.1

Drukuj informację
dodano: 2012-06-05
autor informacji: Grzegorz Michałowski

Posiedzenie KOP z dnia 01.06.2012 r. nr konkursu POKL/6.1.1/5/12, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, pełniący rolę Instytucji Organizującej Konkurs (IP2) dla Priorytetu VI PO KL informuje, że na Posiedzenie KOP z dnia 01.06.2012 r. nr konkursu POKL/6.1.1/5/12, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, zostało przekazanych 45 poprawnych wniosków pod względem formalnym, które podlegają ocenie merytorycznej.
osoba, która odpowiada za treść informacji: Grzegorz Michałowski

osoba, która wprowadziła treść informacji: Andrzej Zajączkowski
Generator wniosków
EURES Partnerstwo społeczne EFS Lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Lubuskie warte zachodu