Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
x
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

Drukuj informację
dodano: 2011-11-28
aktualizacja: 2014-10-15
autor informacji: Karolina Krasowska
1. Instytucja szkoleniowa może ubiegać się o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych po złożeniu wniosku o wpis wraz z informacją o:
 
1) tematyce prowadzonych szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;
2) kadrze dydaktycznej;
3) bazie lokalowej, jej wyposażeniu i środkach dydaktycznych;
4) metodach oceny jakości szkoleń;
5) liczbie bezrobotnych i poszukujących pracy objętych szkoleniami i przygotowaniem zawodowym dorosłych w okresie ostatniego roku;
6) pomocy udzielonej nieodpłatnie uczestnikom i absolwentom szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych, polegającej na informowaniu o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje.
 
2. W celu uzyskania wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych należy złożyć wniosek we właściwym wojewódzkim urzędzie pracy ze względu na adres siedziby głównej instytucji lub właściwym ze względu na główny obszar działania instytucji (w przypadku braku siedziby instytucji szkoleniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
 
3. Podpisany wniosek należy złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej (o ile osoba uprawniona do reprezentowania instytucji posiada kwalifikowany podpis elektroniczny) wraz z dokumentami, określonymi w § 2.2. rozporządzenia w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 236, poz. 2365, z późn. zm.).
 
4. Wojewódzki urząd pracy zawiadamia w postaci papierowej lub elektronicznej instytucję szkoleniową o dokonanym wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych oraz przekazuje tę informację ministrowi właściwemu do spraw pracy.
 
Szczegółowych informacji udziela:
 
Karolina Krasowska
tel. (68) 4567700
 
Jacek Hadada
tel. (68) 4567702
 

Załączniki

osoba, która odpowiada za treść informacji: Karolina Krasowska

osoba, która wprowadziła treść informacji: Tomasz Fedorowicz
EURES Partnerstwo społeczne EFS Lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Lubuskie warte zachodu