Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
x
Przyjmowanie informacji o działalności agencji zatrudnienia

Przyjmowanie informacji o działalności agencji zatrudnienia

Przyjmowanie informacji o działalności agencji zatrudnienia

Drukuj informację
dodano: 2009-02-18
aktualizacja: 2014-11-12
Wymagane dokumenty
 
Formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia (do pobrania)
 
Miejsce złożenia informacji
Wojewódzki Urząd Pracy
65-036 Zielona Góra
ul. Wyspiańskiego 15
pokój nr 3
tel. 68 456 76 87
 
Agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji, w terminie do 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni.
 
Powyższa informacja może być złożona w postaci elektronicznej. Informacja składana w postaci elektronicznej zawiera dane w ustalonym formacie elektronicznym (zgodnie ze wzorem informacji) oraz powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz.262), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
Podstawa prawna
- ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2013 r., poz. 899),
 
 
 
osoba, która odpowiada za treść informacji: Dorota Wróblewska - Koper

osoba, która wprowadziła treść informacji: Marek Jęczmieńczuk
EURES Partnerstwo społeczne EFS Lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Lubuskie warte zachodu