Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
x
Złożenie zawiadomienia przez zagranicznego przedsiębiorcę dotyczące świadczenia usług z pośrednictwa pracy

Złożenie zawiadomienia przez zagranicznego przedsiębiorcę dotyczące świadczenia usług z pośrednictwa pracy

Złożenie zawiadomienia przez zagranicznego przedsiębiorcę dotyczące świadczenia usług z pośrednictwa pracy

Drukuj informację
dodano: 2009-02-18
aktualizacja: 2014-11-12
Wymagane dokumenty
 
1. Zawiadomienie. (do pobrania)
 
Miejsce załatwienia
Wojewódzki Urząd Pracy
65-036 Zielona Góra
ul. Wyspiańskiego 15
pokój nr 3
tel. 68 456 76 87
e-mail: wup@wup.zgora.pl
 
Opłaty
Nie ma.
 
Dodatkowe informacje
Nie wymaga wpisu do rejestru świadczenie usług przez przedsiębiorcę zagranicznego posiadającego uprawnienia i prowadzącego zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi i zamierzającego świadczyć te same usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – korzystającego ze swobody świadczenia usług, o której mowa w art. 49 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
 
Jednocześnie przed rozpoczęciem działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa marszałkowi województwa właściwemu dla miejsca świadczenia usług zawiadomienie, zawierające: nazwę państwa pochodzenia przedsiębiorcy, oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego siedzibę, przybliżone miejsce i termin wykonywania usług oraz rodzaj świadczonych usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zawiadomienie może być złożone w formie elektronicznej.
 
W przypadku, gdy niemożliwe jest określenie podstawowego miejsca wykonywania usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorca zagraniczny składa zawiadomienie, o którym mowa wyżej do marszałka województwa mazowieckiego.
 
Podstawa prawna
- ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.)
osoba, która odpowiada za treść informacji: Dorota Wróblewska - Koper

osoba, która wprowadziła treść informacji: Marek Jęczmieńczuk
EURES Partnerstwo społeczne EFS Lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Lubuskie warte zachodu