Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki
x
Wydanie certyfikatu uwzględniającego zmiany

Wydanie certyfikatu uwzględniającego zmiany

Wydanie certyfikatu uwzględniającego zmiany

Drukuj informację
dodano: 2009-02-18
aktualizacja: 2014-11-12
Wydanie certyfikatu uwzględniającego zmiany
 
Wymagane dokumenty
Informacja o zmianie danych objętych wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, dotyczących oznaczenia podmiotu oraz adresu siedziby podmiotu, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
 
Powyższa informacja może być złożony w postaci elektronicznej. Powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz.262), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
Miejsce załatwienia
Wojewódzki Urząd Pracy
65-036 Zielona Góra
ul. Wyspiańskiego 15
pokój nr 3
tel. 68 456 76 87
 
Opłaty
Nie ma.
 
Termin załatwienia
Certyfikat uwzględniający zmianę nazwy firmy lub adres siedziby wydawany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.
 
Tryb odwoławczy
W przypadku odmowy wydania certyfikatu przysługuje zażalenie (w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia) wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem marszałka województwa lubuskiego – dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
 
Podstawa prawna
- ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.)
 
osoba, która odpowiada za treść informacji: Dorota Wróblewska - Koper

osoba, która wprowadziła treść informacji: Marek Jęczmieńczuk
EURES Partnerstwo społeczne EFS Lubuskie Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielona Góra
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Lubuskie warte zachodu